Privacyverklaring

Versie 1.2 - Juni 2022

Om ons werk te kunnen doen, gebruiken we persoonlijke gegevens. Wij moeten ons daarbij houden aan wetten en regels die hiervoor gelden. En u moet kunnen controleren of we dat ook doen. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uit wat we doen met uw persoonlijke gegevens.

 • Welke persoonlijke gegevens gebruiken we?
 • Hoe verzamelen we persoonlijke gegevens?
 • Waarom gebruiken we uw persoonlijke gegevens?
 • Wat doen we met uw persoonlijke gegevens?
 • Wat zijn uw rechten?

In deze privacyverklaring legt Vastgoed.app, gevestigd te (3071 NJ) Rotterdam aan de Maaskade 111b met kvk-nummer: 80878911, uit welke persoonsgegevens Vastgoed.app verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.

Wie zijn wij?

Hieronder staat wie wij zijn. En hoe u contact met ons kunt opnemen.

Vastgoed.app
Maaskade 111b
3071 NJ Rotterdam
info@vastgoed.app
010 - 307 05 27

Vastgoed.app B.V. wordt hierna “vastgoed.app” genoemd.

Huurderskwesties

Gebruiken we uw persoonlijke gegevens voor huurderskwestie? Dan geldt deze privacyverklaring niet. Bij huurderskwestie geldt de privacyverklaring van de verhuurder.

Welke persoonlijke gegevens gebruiken we?

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die hieronder staan:

 • Contactgegevens en registratiegegevens van contactpersonen van onze opdrachtgevers, opdrachtnemers, leveranciers en andere relaties.
 • Contactgegevens en registratiegegevens van personen die zich als woningzoekenden hebben ingeschreven.
 • Contactgegevens en registratiegegevens van personen die reageren op een woning. Dit geldt alleen als vastgoed.app verwerkingsverantwoordelijke is.
 • Locatiegegevens van gebruikers en ingehuurde partijen die vrijwillig bereid zijn deze gegevens te delen in de onderhoud.app
 • Andere persoonlijke gegevens die nodig zijn voor onze dienstverlening.
 • Gegevens van personen die onze website bezoeken:
  • IP-adres.
  • Internet Service Provider.
  • Besturingssysteem en internetbrowser.
  • Hoe lang iemand op onze website is.
  • Hoe vaak iemand op onze website is.
  • Welke pagina’s van onze website een persoon bekijkt.
  • De website die linkte naar onze website.
  • Op welke links van andere websites een persoon klikt.
  • Informatie over deze websites.
  • Hoe lang iemand op deze websites is.
  • Hoe vaak iemand op deze websites is.
 • Persoonlijke gegevens die sollicitanten ons geven, bijvoorbeeld:
  • Contactgegevens.
  • Persoonlijke gegevens in het cv.
  • Persoonlijke gegevens van sollicitanten die we vinden op internet en social media.
  • Alle andere persoonlijke gegevens die we volgens de wet moeten hebben.
 • Bankgegevens van organisaties en personen die ons betalen. En bankgegevens van organisaties en personen aan wie wij betalen.

Hoe verzamelen we uw persoonlijke gegevens?

Hieronder staat hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen:

 • U geeft ons uw persoonlijke gegevens.
 • Een opdrachtgever of iemand anders geeft ons uw persoonlijke gegevens.
 • Wij zoeken in openbare registers en andere openbare bronnen om persoonlijke gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Wij verzamelen persoonlijke gegevens als u op onze website komt. Dat doen we met cookies.
 • Wij bewaren locatiegegevens van personeel en ingehuurde partijen die bereid zijn deze informatie te delen. Met deze data kunnen we onze collega's helpen om bijvoorbeeld routesuggesties te doen en om te meten hoe lang ze met een klus zijn bezig geweest.

Cookies

Bezoekt u onze website? Dan zetten wij kleine bestandjes - cookies - op de harde schijf van de computer waarmee u onze website bezoekt. Met deze kleine bestandjes verzamelen wij persoonlijke gegevens van u. Bezoekt u onze website later nog een keer? Dan sturen deze cookies persoonlijke gegevens van u naar onze website.

Wilt u meer weten over onze cookies? Lees dan onze cookieverklaring. Daarin staat welke cookies wij gebruiken. En ook hoe u cookies kunt weigeren of verwijderen. En wat de gevolgen daarvan zijn.

Waarom mogen we uw persoonlijke gegevens gebruiken?

In de wet staan de redenen waarom een organisatie persoonlijke gegevens mag gebruiken. Voor ons gelden deze 4 redenen:

 1. U geeft ons toestemming uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor een concreet doel.
 2. Wij hebben een overeenkomst met u en daarom moeten we uw persoonlijke gegevens gebruiken. Of u vraagt ons om iets te doen voordat we de overeenkomst met u maken.
 3. Wij moeten van de wet persoonlijke gegevens van u gebruiken.
 4. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens omdat dat in ons belang is. Bijvoorbeeld een belang van ons bedrijf of ons commercieel belang.

Waarvoor gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

Hieronder staan onze concrete doelen om uw persoonlijke gegevens te gebruiken.

1. Contactgegevens en registratiegegevens van contactpersonen van onze opdrachtgevers, opdrachtnemers, leveranciers en andere relaties, van personen die zich als woningzoekenden hebben ingeschreven en van personen die reageren op een woning. Dit laatste geldt alleen als Vastgoed.app verwerkingsverantwoordelijke is.

 • Doel 1. Wij voeren onze overeenkomst met u uit. Of we moeten iets doen voordat wij een overeenkomst hebben. (Reden 2)
 • Doel 2. Wij houden ons aan de wet. Wij moeten bijvoorbeeld persoonlijke gegevens van u bewaren. En we moeten meewerken aan onderzoeken van toezichthouders. (Reden 3)
 • Doel 3. Wij nemen contact met u op. Bijvoorbeeld om u uit te nodigen voor een evenement. Of voor een ander commercieel doen. (Reden 4)
 • Doel 4. Wij voeren een onderzoek uit naar de contactgegevens en de kredietwaardigheid van mensen die klant willen worden. (Reden 4)
 • Doel 5. Andere concrete doelen waarvoor u toestemming heeft gegeven. (Reden 1)

2. Persoonlijke gegevens van sollicitanten

 • Doel 1. Wij nemen contact op met sollicitanten. Bijvoorbeeld om hen uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek. Of om te beoordelen of ze geschikt zijn voor de baan. (Reden 4)
 • Doel 2. Wij bespreken met sollicitanten of ze bij ons willen werken. We maken arbeidsovereenkomsten. En we gebruiken persoonlijke gegevens van werknemers omdat dat moet van de wet. (Reden 2 en 3)
 • Doel 3. Andere concrete doelen waarvoor de sollicitant toestemming heeft gegeven. (Reden 1)
 • Doel 4. Wij moeten van de wet meewerken aan onderzoeken van toezichthouders. (Reden 3)

3. Persoonlijke gegevens van mensen die vragen of klachten hebben

 • Doel 1. Wij voeren onze overeenkomst met u uit. (Reden 2)
 • Doel 2. Wij houden ons aan de wet. Wij moeten bijvoorbeeld persoonlijke gegevens van u bewaren. (Reden 3)
 • Doel 3. Wij beantwoorden uw vragen en klachten. En wij verbeteren onze dienstverlening en onze website. (Reden 4)

4. Bankgegevens

 • Doel 1. Wij voeren onze overeenkomst met u uit. (Reden 2)
 • Doel 2. Wij houden ons aan de wet. Wij moeten bijvoorbeeld persoonlijke gegevens van u bewaren. (Reden 3)

5. Persoonlijke gegevens van mensen die onze app gebruiken

 • Doel 1. Wij voeren onze overeenkomst met u uit. (Reden 2)
 • Doel 2. Wij houden ons aan de wet. Wij moeten bijvoorbeeld persoonlijke gegevens van u bewaren. (Reden 3)

6. Persoonlijke gegevens van mensen die onze websites bezoeken

 • Doel Wij verbeteren onze dienstverlening en onze website. En wij onderzoeken wat u doet op onze website. Dit doen we om de vindbaarheid van onze website te vergroten. En ook om de effectiviteit van onze website te vergroten. (Reden 4)

7. Locatiegegevens van personeel en onderhoudspartijen

 • Doel Wij voeren onze overeenkomst met u uit. (Reden 2) Onderdeel van deze overeenkomst is dat we er alles aan willen doen dat het onderhoud aan uw vastgoed op zo optimale wijze wordt uitgevoerd.

Aan wie geven we uw persoonlijke gegevens?

Hieronder staat aan wie we uw persoonlijke gegevens geven.

 • Organisaties die onze administratie doen en ons ict-diensten leveren. En anderen die voor ons werken. Aan Google Analytics. En Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn als u inhoud van onze websites via hen verspreidt.
 • Onze accountants en advocaten. Aan rechtbanken. En aan verzekeraars.
 • Persoonlijke gegevens van sollicitanten geven we aan wervings- en selectiebureaus. En aan referenten die we van sollicitanten hebben gekregen.
 • Gaan wij reorganiseren? Fuseren met een ander bedrijf? Of verkopen we ons bedrijf? Dan geven we uw persoonlijke gegevens aan organisaties die hierbij betrokken zijn.

Als dat nodig is, sluiten we eerst een geheimhoudingsovereenkomst.

Hiernaast geven we uw persoonlijke gegevens alleen aan anderen als dat moet van de wet of de rechter. Of als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Geven we uw persoonlijke gegevens aan andere landen?

Wij gebruiken Google Analytics. Daardoor kunnen uw persoonlijke gegevens terechtkomen bij organisaties in andere landen. U kunt de privacyverklaring van Google Analytics lezen op haar website. En verspreidt u inhoud van onze websites via Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn? Ook dan kunnen uw persoonlijke gegevens terechtkomen in andere landen.

Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang dat nodig is om onze doelen te bereiken. Staat in de wet een tijd dat we persoonlijke gegevens mogen bewaren? Dan houden we ons daaraan. Uw persoonlijke gegevens zitten ook in reservekopieën in onze backupsystemen. Deze backupsystemen wissen uw persoonlijke gegevens na een tijdje automatisch.

Komt een sollicitant niet bij ons werken? Dan bewaren we de persoonlijke gegevens van deze sollicitant tot maximaal 4 weken na de sollicitatieprocedure. Geeft een sollicitant ons toestemming persoonlijke gegevens langer te bewaren? Dan bewaren we ze zolang als we met de sollicitant afspreken.

Wat zijn uw rechten?

Uw rechten over uw persoonlijke gegevens die wij gebruiken, staan in de wet:

 • U mag ons vragen welke persoonlijke gegevens van u wij gebruiken. En u mag ook zien welke persoonlijke gegevens wij van u gebruiken.
 • U mag ons zeggen dat wij uw persoonlijke gegevens moeten verbeteren.
 • U mag ons zeggen dat we uw persoonlijke gegevens niet mogen gebruiken.
 • U mag ons zeggen dat we uw persoonlijke gegevens een tijdje niet mogen gebruiken.
 • U mag ons zeggen dat we uw persoonlijke gegevens moeten verwijderen.
 • U mag ons zeggen dat we uw persoonlijke gegevens aan een ander moeten geven.
 • Heeft u ons toestemming gegeven uw persoonlijke gegevens te gebruiken? Dan mag u deze toestemming stoppen.

Wilt u hier meer over weten? Of wilt u een van de dingen doen die hierboven staan? Stuur ons dan een e-mail: info@vastgoed.app of stuur een brief naar het adres dat hierboven staat. U mag ook altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthouder van de overheid die ervoor zorgt dat iedereen zich houdt aan de wet, de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming.

Wat als u uw persoonlijke gegevens niet aan ons geeft?

Wij hebben persoonlijke gegevens van u nodig om onze overeenkomst uit te voeren. En om zeker te weten wie u bent. Geeft u ons deze persoonlijke gegevens niet? Dan sluiten we geen overeenkomst met u. Hebben we al een overeenkomst? Dan stoppen we de overeenkomst.

Automatische beslissingen door een computer

Wij nemen geen automatische beslissingen met een computer. Ook gebruiken we geen grote gegevensbestanden om te beslissen wie we wel of niet als klant willen hebben.

Hoe veilig zijn uw persoonlijke gegevens bij ons?

Wij nemen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn bij ons.

Mogen wij deze privacyverklaring veranderen?

Wij mogen deze privacyverklaring veranderen. Veranderingen kunt u lezen op deze website.